2016 EKPSS Başvuru Tarihleri Açıklandı

2016 EKPSS Başvuru Tarihleri Açıklandı - EKPSS Başvuru Şartları ve Puanları
Engelli memur adayları için yapılan 2016 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi.
 
Açıklamaya göre; 2016 EKPSS Nisan ayında yapılacak, Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erecek.
 
2014 EKPSS 27 Nisan'da yapıldı.Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) başvurular, 23 Şubat'ta başlamış 7 Mart 2014 tarihinde sona ermişti. 2014-EKPSS Kılavuzu da, 23 Şubat 2014 tarihinde ÖSYM’nin İnternet sayfasından yayımlanmıştır.
 
İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o açıklama;
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/2016) Ölçme ,Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Nisan 2016 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru süresi Şubat 2016 tarihinde başlayacak. Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden (http://www.osym.gov.tr) başvuru sürecini takip edebilirler." denildi.
 
7 Şubat 2014  tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinde “Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi” hükmü, 6. maddesinde “Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin …” hükmü, 13. maddesinde ise “İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;
 
“Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2014-EKPSS’ye başvurabileceklerdir. Adaylar başvuruda aşağıdaki okul bilgilerini kullanacaklardır:
 
Okul Kodu ve Adı        :   920001        ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)
 
Okul Tür Kodu ve Adı :   91013          ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)
 
Alan Kodu ve Adı        :   5048            ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)
 
Okul Kodu ve Adı        :   920002       ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI
 
Okul Tür Kodu ve Adı :   91021          ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)EĞİTİM PROGRAMI
 
Alan Kodu ve Adı        :   5054            ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI
 
Okul Kodu ve Adı        :   920003        İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI
 
Okul Tür Kodu ve Adı :   91038          İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI
 
Alan Kodu ve Adı        :   5069            İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI
2016 EKPSS Başvuru Tarihleri 
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru Genel Şartları
 
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
 
gerekmektedir:
 
1)Türk vatandaşı olmak.
 
2)18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)
 
3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 
4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 
5)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
 
6)Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabil ir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,...ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
 
7)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
 
Özel Şartlar
 
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.
 
EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.
 
EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.
 
Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru  tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
 
Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu 
 
Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir. 
 
Sınavda 4 engel grubu vardır.
 
1) Genel engelliler 
 
2) Görme engelliler
 
3) İşitme engelliler
 
4) Zihinsel engelliler
 
Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.
 
EKPSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
 
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
 
1) Türkçe 15
 
2) Matematik 15
 
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
 
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
 
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
 
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
 
4) Türkiye Coğrafyası 5
 
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve
 
6)Güncel Sosyoekonomik Konular 6
 
Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
 
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
 
Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
 
Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
 
Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro

©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.