Engelliler ÖTV İndirimi ile Hangi Araçları Alabilir ?

24/11/2016 tarihinde ÖTV oranlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiş ve yapılan bu yeni düzenlemenin engelli araç alımında nasıl uygulanacağı merak konusu olmuştur. Bu konudaki merakları gidermek adına ÖTV oranlarının ve ÖTV matrahının ne olduğunu biz engellilere nasıl uygulanacağını detaylı anlatmaya çalışalım.
 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’ne göre “Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna” getirilmiştir.
 
29330 sayılı bu tebliğ hükümlerine göre, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, engelliler adına satın alınması durumunda ÖTV alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere 1600 cm³ ve altı binek otomobillerde ÖTV oranları %45 idi.
 
Ancak 24/11/2016 Tarihli ve 2016 /9542 sayılı kararnamede ÖTV oranlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiş. Getirilen bu yeni düzenlemeye göre ÖTV oranları belirlenirken Motor silindir hacmi ve ÖTV matrahı baz alınmaktadır. Buna göre motor silindir hacmi 1600 cm yi geçmeyip ÖTV matrahı 40.000 TL’yi geçmeyenler için %45
 
ÖTV matrahı 40.000 TL yi aşıp, 70.000 aşmayanlar içinse %50 olarak belirlenmiştir.
 
Şimdiye kadar malul ve engellilerin taşıt alımında 1600 cm³ binek otomobiller için uygulanan %45 lik ÖTV muafiyeti bundan sonra nasıl uygulanacak?
 
Bilindiği üzere; "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
- 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,
- 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye ve ya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,
 
- 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
 
- Yukarıda belirtilen araçların anılan malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,
 
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. " denilmektedir.
 
%45 ve %50 ÖTV oranları olup, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan ve 1600 cm³ ü geçmeyen binek otomobil alımında kanunda belirtilen diğer şartları taşımanız kaydıyla herhangi bir ÖTV ödemeksizin istediğiniz matrahtaki aracın alımında istisnadan faydalanılabilir.
 
ÖTV Matrahı Engelli Araç Alımında Nasıl Uygulanacak
 
Yeni düzenlemede “ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45” , “ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50” olarak uygulanır denilmektedir. Çoğu kişi burada zikredilen 40 Bin TL yada 40 Bin TL’yi aşıp 70 bin TL’yi aşmayanlar için ÖTV matrahı ifadesinden aracın satış fiyatını anlamak. Bu kısımda ÖTV matrahının ne olduğunun anlaşılması gerekir ki konuyu anlayabilelim.
 
ÖTV Matrahı Nedir?
 
Herkesin anlayacağı dilden anlatmak adına ÖTV matrahı denilen şey aracın ÖTV ve KDV hariç vergisiz satış fiyatıdır. Yani burada zikredilen “ÖTV matrahı 40 bin tl’yi aşmayanlar için ÖTV oranı %45” olur ifadesinden sizin anlamanız gereken şey aracın vergiler dahil satış fiyatı değil ÖTV ve KDV hariç aracın satış fiyatı 40 Bin tl yi aşmıyorsa siz bu aracı %45 ÖTV indirimiyle alırsınız. Aynı şekilde ÖTV matrahı 40 binin üstünde olup 70 bin tl’yi aşmayan bir araç alacaksınız (yine hesaplamada vergiler hariç) bunda da ÖTV oranı %50 olacak. Şayet ÖTV matrahı 70 Bin TL yi aşarsa o zamanda ÖTV oranı %60 olacak…
Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro

©2018 tekerleklisandalyedunyasi.com tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.